Autoglasfolies.nl
Parallelweg 50
1131DM Volendam
T: 0299-364197
F: 0299-368370
E: info@autoglasfolies.nl

ISO 9001:2000Home | Auto folies |

Blinderen van autoruiten

Het staat best wel leuk, geblindeerde of getinte ruiten, maar wat mag nu wel en wat mag niet?

Wetgeving
In het Voertuigreglement staan onder andere de permanente eisen. Voor wat betreft ruiten zegt dit reglement:bekeuring-tint-autoruit_1_1.jpg

 • De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen:
  • geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
  • niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
 • Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit:
  • geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
  • niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren
 • De Minister kan regels vaststellen omtrent het bepaalde in het eerste lid.


Op 4 maart 2005 heeft de kantonrechter in Utrecht een uitspraak gedaan inzake het gebruik van folie / coating. Zijn redenering was als volgt:

Volgens de betrokkene werd zijn uitzicht niet belemmerd door de coating op de rechterzijruit en de folie op de linkerzijruit van zijn auto. Bovendien, zo voerde hij aan, staat in de wet niet duidelijk wat wel en wat niet mag.

In het Voertuigreglement artikel 5.2.41 lid 1 onder a en b staat hierover:

De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen en niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.

De kantonrechter oordeelde dat de ruit door de coating een verkleuring vertoont zoals bedoeld in het Voertuigreglement. Folie op de voorruit verklaarde hij tot onnodig voorwerp zoals bedoeld in het Voertuigreglement.

Beide beroepen werden dan ook ongegrond verklaard door de kantonrechter.

Kortom: het is, aldus de kantonrechter, niet toegestaan om autoruiten (voorruit en zijruiten) te voorzien van een folie of een coating.

Op 1 juni 2006 heeft het gerechtshof in Leeuwarden een uitspraak gedaan, welke beide voorgaande uitspraken op de helling zet. Het Gerechtshof heeft bepaald, dat een visuele waarneming voor een opsporingsambtenaar onvoldoende is, er zal officieel een meting moeten plaatsvinden, een objectieve waarneming dus.bekeuring_tint_autoruit_2.jpg

Aangezien niet iedere politie-auto dergelijke apparatuur heeft, kan/zal de personenauto dus uit het verkeer worden genomen ten behoeve van een technisch onderzoekom zo een objectieve waarneming te kunnen krijgen. Hierbij kan worden opgemerkt dat uit ervaring van opsporingsambtenaren van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) is gebleken dat als door autoruiten niet naar binnen kan worden gekeken de gemeten lichtdoorlaatbaarheid beduidend minder bedraagt dan 50 %.

APK-eisen
Naast de wettelijke regel hierboven bestaan er ook APK-eisen. Aan deze eisen is toegevoegd dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht beperken. Te denken valt daarbij aan stickers, lichtdoorlaatbaarheid beperkende folie of, voor wat betreft de achterruit, jaloezieën die de achterruit dichtmaken.

Op grond van Europese regelgeving en APK-normen mag het lichtverlies in geval van getint glas gemeten naar de uitgangswaarde met helder (ongetint) glas nooit meer bedragen dan 25 procent voor de voorruiten en 30% voor de zijruiten voorzijde..

Rijksdienst voor het Wegverkeer-keuring
Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer komen regelmatig vragen binnen over de APK-keuring van autoruiten. In hoeverre mogen autoruiten donker zijn gemaakt of zijn voorzien van folie bij een APK-keuring?

Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om het uitzicht van de bestuurder. Het is bij de keuring niet van belang of er door de ruiten goed naar binnen kan worden gekeken. Is het zicht naar buiten goed, dan is er geen reden tot afkeur. Er bestaat wel apparatuur om de verminderde lichtdoorlatendheid van ruiten te meten, maar dit is zeer kostbare apparatuur. Bij de APK bepaalt dus uiteindelijk de keurmeester of het verminderde uitzicht van de bestuurder toelaatbaar is.

De politie
Bij het constateren van een overtreding kan de bestuurder hiervoor bekeurd worden. Daarnaast is het mogelijk dat het kentekenbewijs deel A wordt ingevorderd. U heeft dan 28 dagen de tijd om uw auto voor een nacontrole aan te bieden aan het politiebureau.

Indien uw auto weer in orde is, krijgt u het kentekenbewijs terug. Mocht binnen die 28 dagen geen nacontrole plaatsvinden of de auto niet in orde zijn wordt het kentekenbewijs opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Om het kentekenbewijs dan terug te krijgen zal de auto door die instantioe gekeurd moeten worden.